Coverage Area

พื้นที่กระจายเสียง ดนตรีสีสัน MCOT Radio Network 96.5FM

  • จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด
  • พื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง
  • พื้นที่บางส่วนของจังหวัดปัตตานีmap

    สอบถามและติดต่อโฆษณา 074-894 394 , 02 107 5885 , 095 416 4462