ดนตรีสีสันหาดใหญ่

ติดต่อโฆษณา ดนตรีสีสันหาดใหญ่ สวท.สงขลา FM 89.50 MHz
สำนักงานขาย ออนแอร์มีเดีย กรุ๊ป โทร. 074-365 511
ฝ่ายผลิตรายการ โทร. 074-365 511
ฝ่ายขายวิทยุและกิจกรรมพิเศษ โทร. 095 416 4462 , 074-894 381-2
ฝ่ายขายเวบไซต์ โทร. 074-894 381-2 , 02 107 5885