Coverage Area

พื้นที่กระจายเสียง ดนตรีสีสันหาดใหญ่ สวท.สงขลา NBT 89.5FM

  • จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด
  • พื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,ตรัง
  • พื้นที่บางส่วนของรัฐเปอร์ลิส ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
    NBT905