ดนตรีสีสัน เพลงเพราะทั้งวัน ฟังได้ทั้งคืน

มากกว่า 24 ชั่วโมง
เพราะเราคือรายการวิทยุที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด 32 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.50 MHz

www.onairhatyai.com | www.ดนตรีสีสัน.com | FM 89.5 MHz | FM 92 MHz