เอกสารขอเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

OnAir

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เตรียมเอกสารดังนี้

1.นำบัตรประชาชน หรือ เอกสารการแสดงตนอื่นๆ
2.ยื่นแบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่ฯ
โดยสามารถยื่นได้ที่ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ของตัวเอง

มีแบบฟอร์มอยู่ในภาพด้านล่างครับ พริ้นท์ได้เลย แต่ถ้ามันเล็ก มันมัว ปริ้นท์ไม่ได้ เห็นไม่ชัด เบลอ แตก มองไม่เห็น ไม่คม จะพิมพ์แบบฟอร์มเองก็ได้นะ เอาให้เหมือนกับต้นฉบับที่อยู่ในภาพ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

“สำหรับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่” ติดต่อที่
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200042 , 074-200043

เพจเทศบาลนครหาดใหญ่
https://www.facebook.com/PR.HatyaiCity/posts/3956196144478051
เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/songkhlagov/posts/1453171935030439

Next Post

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

Post Views: 1,301